Obowiązujący od 01 września 2018 r.

1. Regulamin określa zasady otrzymywania informacji w ramach list mailingowych Serwisu Internetwego Tissie.pl, obejmujących listy: Tissie newsletter (dalej: Usługi).
2. Usługi świadczone są przez serwis Tissie (dalej: Serwis) z siedzibą przy ul. K. Adamieckiego 16 02-496 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: , NIP: 817-17-49-708.
3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne i bezterminowe.
4. W celu świadczenia Usług Fundacja pozyskuje od osób zainteresowanych (dalej: Użytkownicy) adresy e-mail.
5. W ramach Usług, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail, wysyłane są następujące informacje:
– o nowościach w serwisie
– o nowych sklepach internetowych
– o promocjach towarów sklepów internetowych
– o działaniach podejmowanych przez Serwis w danym miesiącu,
6. Informacje, o których mowa w ust. 5, wysyłane są:
w przypadku Newslettera Tissie – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
7. Zamówienie Usług następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych:
– podanie adresu e-mail Użytkownika w odpowiednim formularzu zamieszczonym na stronie internetowej tissie.pl (listy newsletter Tissie),
– wyrażenie zgody na postanowienia niniejszego regulaminu i na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji w ramach danej listy,
– kliknięcie na przycisk „Wyślij”,
– kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanym przez Serwis mailu.
8. Kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy adresatów danej Usługi.
9. Rezygnacja z danej Usługi możliwa jest poprzez kliknięcie w link rezygnacji w stopce mailingu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: tissie@tissie.pl.
10. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są w Polityce prywatności Serwisu Tissie.

X